ДОГОВІР   0/   0/01

поставки обладнання

м. Київ                                                                                                                       12 червня 2013 р.

 

Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Алюбуд», яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», в особі директора Безрука Олексія Володимировича, що діє на підставі Статуту, далі Постачальник, з одного боку, і _____________________________________________, яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, в собі ____________________________________, що діє на підставі Статуту, далі Покупець, з іншого боку, далі сторони, уклали даний Договір про наступне:

 

  1. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов'язується поставити в порядку і на умовах даного Договору обладнання, а також матеріали для налаштування обладнання (далі «Обладнання») на Об'єкт Покупця за адресою:

                             .. (далі - Об'єкт Покупця), а Покупець зобов'язується прийняти Обладнання та оплатити його на умовах, визначених у даному Договорі.

1.2. Постачальник зобов'язується виконати роботи з налаштування обладнання і виконати пусконалагоджувальні роботи (далі - «Роботи») на Об'єкті Покупця в порядку і на умовах, передбачених п.3.3. Договору, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити роботи з налаштування обладнання на умовах даного Договору.

1.3. Асортимент, кількість і вартість обладнання узгоджуються Сторонами і вказуються в Додатках до даного Договору, які є невід'ємними частинами даного Договору.

 

                                 2. ЦІНАДОГОВОРУІПОРЯДОКРОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна Договору включає:

Вид платежу

Сума, грн. без ПДВ

ПДВ, грн.

Сума, грн. з ПДВ

Вартість

 

 

 

Вартість налаштування і запуску автоматичних дверей.

 

 

 

Ціна Договору

 

 

 

Ціна Договору складає: чотири грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 14799,00 грн.

2.2. Оплата за цим Договором проводиться в наступному порядку:

2.2.1. Покупець виробляє передоплату у розмірі 70% від суми договору, грн. (грн. 80 коп.)в т.ч. ПДВ грн. протягом 3 (трьох) банківських днів з дня підписання цього Договору.

2.2.2. Покупець виробляє передоплату у розмірі 20% від суми договору грн. (грн. 80 коп.), в т.ч. ПДВ грн. протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надходження повідомлення про готовність обладнання до відвантаження зі складу Постачальника.

2.2.3. Покупець виробляє передоплату у розмірі 10% від суми договору грн.( грн 40 коп.), в т.ч. ПДВ грн.  протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту підписання Акту прийому виконаних робіт.

2.3. Розрахунок за цим Договором здійснюється в безготівковій формі шляхом банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

2.4.  При зміні офіційного курсу Євро НБУ на момент розрахунку згідно з п. 2.2.2 більш ніж на 5% від курсу Євро НБУ на момент укладання договору, сума неоплачена за цим Договором перераховується відповідно з новим курсом Євро НБУ. Курс Євро на момент складання договору –Євро.

2.5. При зміні курсу Євро на момент підписання договору ціна договору перераховується.

 

3.   Умови щодо термінівПОСТАВКИІВИКОНАННЯРОБІТ

 

3.1. Постачальник зобов'язується письмово, факсом або електронною поштою, повідомити Покупця про готовність обладнання до відвантаження.

3.2. Постачальник зобов'язується своїми силами і засобами виготовити і підготувати Обладнання до постачання на Об'єкт Покупця протягом 3-х (трьох) календарних тижнів з моменту отримання передоплати відповідно до п.2.2.1. Договору та остаточного письмового погодження креслень між Покупцем і Постачальником

.3.3. Постачальник зобов'язується своїми силами і засобами поставити Обладнання на Об'єкт Покупця і виконати Роботи з установки, налаштування та тестування обладнання протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання передоплати відповідно до п.2.2.2. Договору.

3.4. Покупець зобов'язується підготувати прорізи, підвести електроживлення 220V, згідно прикладеної схеми не пізніше 2-х (двох) днів до початку Робіт з налаштування обладнання і здати прорізи за актом Постачальнику.

3.5. У разі технічної неготовності прорізів у строк, згідно п.3.4 даного договору, Постачальник залишає за собою право збільшити терміни Роботи та пуско-налагоджувальних робіт.

3.6. За якість підготовки прорізів відповідає Покупець.

3.7. Роботи з налаштування обладнання Постачальник здійснює своїми силами за рахунок Покупця відповідно до умов Договору.

3.8. Протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту закінчення Роботи по налаштуванню Обладнання та перевірки обладнання щодо якості, комплектності і працездатності, уповноважені представники обох Сторін, підписують Акт прийому виконаних робіт.

3.9. Обробку укосів примикають до конструкцій і автоматичним дверям, у складі Устаткування, проводку кабелів електроживлення та управління дверей під конструкціями які не входять до переліку Устаткування, Постачальник не виробляє.

3.10. У разі виявлення, під час здачі обладнання в експлуатацію, недоліків і / або недоробок, уповноважені представники обох Сторін відображають ці недоліки і / або недоробки в Акті про виявлені недоліки. При цьому Постачальник зобов'язується своїми силами і за свій рахунок усунути недоліки та / або недоробки протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виявлення.

3.11. Сторони погоджуються з тим, що забарвлення конструкцій різних виробників, пофарбованих у колір згідно розкладці кольорів RAL, може мати деяку відмінність у відтінку.

 

4. ОБОВ’язки

 

4.1. Постачальник забезпечує гарантійне обслуговування устаткування і робіт з налаштування обладнання протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців з дня підписання уповноваженими представниками обох Сторін Акту виконаних робіт, за умови 100% оплати вартості Устаткування і Робіт. . Підписання Акту виконаних робіт означає, що Покупець отримав Інструкцію з експлуатації приводу автоматичної двері і гарантійний лист із зазначенням номера блоку управління приводу.

4.2. Протягом усього гарантійного терміну Постачальник своїми силами і за свій рахунок зобов'язується, за письмовою вимогою Покупця, проводити ремонт та / або заміну вийшли з ладу вузлів та / або деталей Устаткування (якщо буде доведено, що недоліки виникли з вини Постачальника / виробника і не могли бути виявлені Покупцем в момент отримання Обладнання). Про необхідність Ремонту та / або заміни Покупець повідомляє Постачальника листом, після отримання якого Постачальник зобов'язаний направити свого представника протягом 2 (двох) робочих днів для оцінки ситуації. Ремонт повинен здійснюватися в термін, який не може перевищувати 21 календарного дня з дати звернення Покупця.

4.3. Протягом усього гарантійного терміну Постачальник своїми силами і за свій рахунок зобов'язується, за письмовою вимогою Покупця, усувати недоліки та / або недоробки в зроблених робіт з налаштування обладнання. Перелік недоліків і / або недоробок фіксується в дефектних акті, який підписується уповноваженими представниками обох Сторін. Усунення недоліків і / або недоробок у виробленої Роботі з налаштування обладнання Постачальник здійснює протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту підписання дефектного акту. Дефектний акт повинен бути складений на протязі 2-х робочих днів з моменту звернення Покупця.

4.4. Що вийшли з ладу вузли та / або деталі Устаткування, замість яких поставлені інші, повертаються Постачальнику.

4.5. Гарантійні зобов'язання не поширюються в тому випадку, якщо:4.5.1. Обладнання вийшло з ладу з вини Покупця;

4.5.2. Експлуатація обладнання здійснюється з порушенням Інструкції з експлуатації, наданої Постачальником;

4.5.3. Мають місце перебої в енергопостачанні, технічні характеристики електроживлення не відповідають технічним характеристикам Устаткування (220-380В і 50 Гц);4.5.4. Обладнання було піддано змінам, або в Обладнання були вбудовані деталі чужорідного походження без письмової згоди Постачальника;

4.5.5. У разі заміни та / або встановлення нових вузлів і / або агрегатів Устаткування, Покупцем або третіми особами без письмового дозволу Постачальника.

4.5.6. Обладнання вийшло з ладу через некваліфікованого технічного обслуговування відсутності планового тех. обслуговування через 6 місяців, 12 місяців, 18месцев експлуатації.

4.6. Термін гарантії на замінений і / або встановлений вузол і / або агрегат закінчується з моменту проведення такої заміни та / або установки.

4.7. Постачальник не здійснює заміну електроламп, фільтрів та інших деталей обладнання, що вийшли з ладу з причини нормального (природного) зносу і витратних матеріалів.4.8. Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби зі скла.

4.9.  Гарантійні зобов'язання не поширюються в тому випадку, якщо обладнання вийшло з ладу з причини неякісної підготовки отвору, (має місце зміна геометрії, просідання, руйнування поверхонь, до яких виробляється кріплення Устаткування.).

4.10. Договір на здійснення планового технічного обслуговування укладається за ініціативою Покупця як окремий договір.

 

                                                   5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

5.1. У разі порушення Постачальником строків поставки Устаткування, Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 0,2% від суми передоплати за кожний прострочений день, але не більше 10% від загальної суми Договору.

5.2. У разі порушення Постачальником термінів усунення недоліків і / або недоробок у зроблених робіт з налаштування обладнання, Постачальник виплачує Покупцю неустойку у розмірі 0,2% від суми передоплати за кожний прострочений день, але не більше 10% від загальної суми Договору.

5.3. У разі порушення Покупцем проведення фінансових розрахунків за Обладнання, Покупець сплачує штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості, але не більше 10% від загальної суми договору.

5.4. Сплата неустойки, передбаченої п. 5.1., 5.2. і п.5.3. цього Договору не звільняє Сторони від обов'язку належним чином виконати прострочені зобов'язання.

6. форс-мажорні обСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли мимо волі і бажання Сторін, які не можна було передбачити або запобігти.

6.2. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють фактичну війну, громадянські заворушення, страйки, епідемії, блокаду, ембарго, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору.

6.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань поданою Договором, повинна негайно, але не пізніше 5 (п'яти) календарних днів, сповістити іншу Сторону про настання і припинення обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим Договором.

6.4. Належним доказом наявності зазначених обставин та їх тривалості будуть служити довідки, видані Торгово-промисловою палатою України.

7.ТЕРМІН дІЇ ДоговорУ

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін.

7.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані обома Сторонами.

7.3. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

 

13. Реквізіти Сторін

ПостаЧАЛЬНик:

Покупець:

ТОВ “АЛЮБУД”:

 

04060, м. Київ, вул. Бориса Житкова, б. 7-а, кв.18,

ЕДРПОУ 38620197

ІПН 386201926593, свідоцтво № 200115656

р/р 26007437263100 в Укрсиббанк в м. Києві МФО 351005

тел./факс (044) 453 64 77

Поштова адреса:04060 вул. Вавилових 9, оф. 17

Директор ______________________ А.В. Безрук

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 

 


 

Додаток №1

до договору поставки і налаштування обладнання

12/06/01 від 12 червня 2013г.

 

Специфікація

 

Найменування

Од. вим.

Кіл-ть,  шт.

Вартість одиниці, грн. без ПДВ

Загальна вартіст без ПДВ

1

Комплект автоматики Win Drive 2201 з рухомими стулками зі склопакетами

Шт.

 

 

 

2

Монтаж та налаштування автоматичних дверей

Шт.

 

 

 

3

Алюмінієва конструкція №1

Шт.

 

 

 

4

Алюмінієва конструкція №2

Шт.

 

 

 

5

Монтаж алюмінієвої конструкції

Шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом без ПДВ

 

ПДВ

 

Разом з ПДВ

 

 

Ціна Договору складає: грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 14799,00 грн.

 

 

 

 

 

ПостаЧАЛЬНик:

Покупець:

ТОВ “АЛЮБУД”:

 

04060, м. Київ, вул. Бориса Житкова, б. 7-а, кв.18,

ЕДРПОУ 38620197

ІПН 386201926593, свідоцтво № 200115656

р/р 26007437263100 в Укрсиббанк в м. Києві МФО 351005

тел./факс (044) 453 64 77

Поштова адреса:04060 вул. Вавилових 9, оф. 17

Директор ______________________ А.В. Безрук

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________